MENU

 

MENU Kandungan

  PANDUAN PRAKTIKAL TERAPEUTIK HOMEOPATI

 

 
 

HAKCIPTA

 

 

Cetakan Pertama 2019

Hakcipta Mohamed Hatta Abu Bakar

 

Hakcipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluarulang mana-mana bahagian isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan apa carapun sebelum mendapat izin bertulis daripada penulis. Sebarang perundingan tertakluk kepada perkiraan royalti.

 

 

Diterbitkan oleh:

HBI Health & Homoeopathy Centre

No. 2621 Jalan Hospital

15300 Kota Bharu

Kelantan.

(Website: www.homeolibrary.com)

Tel: 013-9802991.

 

Diedar oleh:

HBI Homeopathy Consultant

11669 Bukit Changgang

42700 Banting

Selangor. (www.drhatta.com)

MALAYSIA.

 

Mengandungi indeks:

ISBN 978-983-44077-3-5

Harga: RM50.00

 

Dicetak oleh:

PADFORM PRINTSHOP

No 14, Jalan TTC 15,

Taman Teknologi Cheng,

75250, Melaka.

Tel: (606) 33 666 55


  

 

 

Sumbangan Konsultan: Mohamed Hatta Abu Bakar, HMD.