Sari Organon

 

 

 

 

 

Malaysia Homeopathy Cyber Library WEBSITE SINCE 2001

SARI ORGANON

(Dipersembahkan oleh: Mohamed Hatta Abu Bakar, HMD

(Tulisan - Prof. Dr. Dali Muin)

 

 

 

 

Ayat 105

Tugas kedua tabib-tabib itu menyiasat kerja-kerja ubat.

Ayat 106

Semua kerja-kerja ubat itu mestilah diketahui.

Ayat 107

Ubat-ubat mesti diuji kerana kuasanya menukarkan kesihatan.

Ayat 108

Ayat 109

 

HBI Health & Homoeopathy Centre Mohamed Hatta Abu Bakar, HMD 2012