Sari Organon

 

 

 

 

Malaysia Homeopathy Cyber Library WEBSITE SINCE 2001

SARI ORGANON

(Dipersembahkan oleh: Mohamed Hatta Abu Bakar, HMD

(Tulisan - Prof. Dr. Dali Muin)

 

 

 

 

Ayat 115

 Setengah-setengah ubat melahirkan semboyan yang berganti-ganti. (Alternating) penjelmaan dari berbagai penyakit, di dalam peringkat pertama e.g. kepala ditumbuk lewat sejam keluar darah.

Ayat 116

 Setengah-setengah ubat melahirkan semboyan yang sama pada beberapa orang prover, ada semboyan yang lain terdapat pada setengah-setengah prover sahaja.

Ayat 117

 Kumpulan yang di atas boleh dipanggil idiosyncrasies. Bagaimanapun keganjilan hanya terdapat lebih di bahagian luar sahaja, ubat-ubat yang seraksi jarang tidak menonjolkan daya penyembuhannya. Bagaimanapun ada terdapat setengah-setengah perlembagaan tubuh mendapat serangan gejala-gejala tetapi tidak mengeluarkan kesan apa-apa. Soalnya sama ada penerima rasa atau (immunity) berkebalan yang luar biasa.

Ayat 118

 Tidak ada dua ubat menghasilkan kesan yang serupa.

 

 

HBI Health & Homoeopathy Centre Mohamed Hatta Abu Bakar, HMD 2012