Sari Organon

 

 

 

 

 

Malaysia Homeopathy Cyber Library WEBSITE SINCE 2001

SARI ORGANON

(Dipersembahkan oleh: Mohamed Hatta Abu Bakar, HMD

(Tulisan - Prof. Dr. Dali Muin)

 

 

 

 

Ayat 119

Tiap-tiap tumbuhan dan galian mempunyai sifat-sifat dan kiamiknya yang tersendiri, bau, rasa, warna, bentuk atau perubahan kiamiknya. Semua kandungan ini hendaklah difahami oleh tabib-tabib. Tabib mestilah boleh mengenal kerja ubat-ubat itu dengan menguji pada tubuh yang sihat. Khasiat ubat-ubat tidak boleh diambil kesimpulan bukan dari segi benda atau kandungan kiamiknya kecuali pada jiwa seseorang itu.

Ayat 120

Setiap penawar mestilah diuji dan ditentukan berasingan.

Ayat 121

Ubat yang kuat mestilah diberi dengan dos yang kecil, ubat yang lemah dengan dos yang banyak.

Ayat 122

Ubat yang hendak diprove mestilah jangan bercampur dengan ubat lain.

Ayat 123

Ubat itu hendaklah bersih dan kuat.

 

 

HBI Health & Homoeopathy Centre Mohamed Hatta Abu Bakar, HMD 2012