Sari Organon

 

 

 

 

 

Malaysia Homeopathy Cyber Library WEBSITE SINCE 2001

SARI ORGANON

(Dipersembahkan oleh: Mohamed Hatta Abu Bakar, HMD

(Tulisan - Prof. Dr. Dali Muin)

 

 

 

 

Ayat 129

Prover-prover hendaklah dimulakan dengan dos yang kemudian ditambah dosnya apabila proving itu berjalan oleh kerana penerima rasa tidak dapat diramalkan.

Ayat 130

Bagi dos yang pertama dan kuat lebih tetap menunjukkan kerja-kerja peringkat pertama dan kedua, dan peringkat 2 semboyannya, tetapi ujian-uijan hendaklah diulang kerana bagi menentukan maklumat-maklumat.

Ayat 131

Terlalu kerap mengulangkan dos kepada prover itu biasanya akan menimbulkan semboyan-semboyan yang mengelirukan, bagaimanapun setengah-setengah ubat itu, dos yang banyak adalah diperlukan sebelum semboyan-semboyan lahir.

Ayat 132

Ubat-ubat yang lemah semboyan-semboyannya bagi orang-orang sensitif akan dapat dilihat selepas diberikan ubat yang berulang-ulang dalam dos yang kecil.

 

HBI Health & Homoeopathy Centre Mohamed Hatta Abu Bakar, HMD 2012