Sari Organon

 

 

 

 

Malaysia Homeopathy Cyber Library WEBSITE SINCE 2001

SARI ORGANON

(Dipersembahkan oleh: Mohamed Hatta Abu Bakar, HMD

(Tulisan - Prof. Dr. Dali Muin)

 

 

 

 

Ayat 133

 Apabila semboyan-semboyan itu mula lahir sangatlah elok diperhatikan kesan-kesan daerahnya, panas, sejuk, angin, rehat, bergerak, berhubung, makan, minum, batuk, bercakap, bersin, masa melarat atau masa longkah bisa-bisanya, perasaan atau semboyan-semboyan. Hal-hal ini adalah tabiat pada ubat-ubat itu.

Ayat 134

 Tidak ada seorang prover pun akan mengalami semua kemungkinan sakit-sakit itu yang lengkap semasa diuji.

Ayat 135

 Prover-prover kedua jantina hendaklah mengambil bahagian di masa proving. Tiap-tiap bagi menentukan jumlah semboyan penyakit yang diperolehi pada satu-satu ujian.

Ayat 136 

 Ubat-ubat yang telah diproving akan jadi penawar kepada sakit-sakit yang paling serupa dengan kerja ubat. Ujudnya semboyan menunjukkan penerima rasa pesakit kepada ubat yang serupa. Maka ubat itu dinamakan SERAKSI. Rasa melarat mesti dialami kalau penawar itu diberikan dengan dos yang banyak atau selalu diulang-ulang. Ini menerangkan dos yang sedikit kepada doktor-doktor Homeopathy dan kerja-kerja yang cukup bagi membuktikan keseraksiannya.

 

 

HBI Health & Homoeopathy Centre Mohamed Hatta Abu Bakar, HMD 2012