Sari Organon

 

 

 

 

 

Malaysia Homeopathy Cyber Library WEBSITE SINCE 2001

SARI ORGANON

(Dipersembahkan oleh: Mohamed Hatta Abu Bakar, HMD

(Tulisan - Prof. Dr. Dali Muin)

 

 

 

 

Ayat 14

Dari itu fahaman mengatakan sakit itu suatu benda yang berlainan dan terpisah dari hidup seseorang itu tidak munasabah. Sakit atau penyakit ialah sesuatu keadaan bukan benda, iaitu satu hal yang mempunyai  sebab atau punca dan akibat yang boleh diketahui hatta orang yang tidak berlatih; apa lagi bagi mereka yang terlatih.

Ayat 15

Tubuh dan kuasa hayat adalah satu dan tidak dua. Tubuh dan kuasa hayat itu disebutkan dua hanyalah untuk memberikan fahaman, atau untuk dimudahkan sahaja. Kedua-duanya itu bertalian seperti juga pencipta dan karyanya. Adapun perubahan mobid yang lahir keluar dan nampak menerusi semboyan itu, dan kuasa tenaga hayat tubuh yang ujud di dalam tubuh yang sihat yang tidak nampak adalah satu dan sama.

Ayat 16

Tenaga Kuasa Hayat itu tidak betul setelah diganggu oleh tenaga mobid. Oleh itu tenaga penawar yang dinamik hendaklah digunakan bagi maksud penyembuhan. Hidup ini terdiri dari kiamik yang seni, hanyalah dengan daya seni boleh menukar proses atau mengatur kembali perkara-perkara yang telah tersilap.

Ayat 17

Kuasa hayat menyembuhkan semua idapan-idapan, menghilangkan semboyan yang nampak, menghapuskan penyakit itu semua sekali. Inilah yang dikatakan sembuh.

 

 

HBI Health & Homoeopathy Centre Mohamed Hatta Abu Bakar, HMD 2012