Sari Organon

 

 

 

 

 

Malaysia Homeopathy Cyber Library WEBSITE SINCE 2001

SARI ORGANON

(Dipersembahkan oleh: Mohamed Hatta Abu Bakar, HMD

(Tulisan - Prof. Dr. Dali Muin)

 

 

 

 

Ayat 18

Oleh itu jumlah semboyan yang nampak waktu sakit itulah yang menjadi petunjuk bagi memilih penawar.

Ayat 19

Maka kuasa penyembuh penawar itu ujud ialah dari kekuatannya yang boleh menukar keadaan tubuh dan perasaan. Oleh itu terbukti kuasa ubat mengganggu tenaga dinamik.

Ayat 20

Kuasa ubat-ubat tidak boleh dinilai dengan akal atau agak-agak tetapi hanya dengan diuji (proving). Penawar yang berkhasiat penyembuh tidak ada hubungannya dengan sebab yang datang dari luar tubuh. Adapun gangguan dari luar itu satu masalah kesihatan.

Ayat 21

Sebab itu kebolehan penawar-penawar itu bagi maksud menyembuhkan penyakit hanya boleh dinilai dari kemampuannya melahirkan semboyan sakit di atas peribadi yang sihat.

 

 

HBI Health & Homoeopathy Centre Mohamed Hatta Abu Bakar, HMD 2012