Sari Organon

 

 

 

 

 

Malaysia Homeopathy Cyber Library WEBSITE SINCE 2001

SARI ORGANON

(Dipersembahkan oleh: Mohamed Hatta Abu Bakar, HMD

(Tulisan - Prof. Dr. Dali Muin)

 

 

 

 

Ayat 192

Bila mengubat penyakit-penyakit yang jelas ditubuh maka keadaan umum idapan itu perlu disiasat.

Ayat 193

Penyakit-penyakit ini boleh disembuhkan dengan satu ubat sahaja jika pemilihan itu sesuai diulang-ulang dengan dos yang tepat, dengan syarat penyakit itu tidak dikacau atau dikusutkan dengan ubat-ubat yang merbahaya.

Ayat 194

Penyakit-penyakit acute atau chronic yang menjelma keluar seperti basel api (erysipelas), meroyak (ulcer), paru (chancere), demam campak, ketuat, penyakit perempuan (venereal warts), demam balun atau demam campak tidak boleh diberi ubat dari luar. Tetapi kes-kes penyakit yang tidak jelas semboyan menunjukkan ubat-ubatnya, maka siasatlah semboyan atau sejarah idapan chronicnya, Psora, Syphilis atau Sycosis. Semboyan-semboyan penyakit chronic adalah dari pesakit itu sendiri bukan apa sakit yang didapatinya. Penyakit chronic ini hendaklah disembuhkan terlebih dahulu sebelum penyakit-penyakit yang didapatinya yang boleh dipulihkan.

Ayat 195

Penyakit acute yang mempunyai semboyan-semboyan yang luar biasa atau ganjil, penawar-penawar yang hendak menyembuhkan penyakit-penyakit itu dikehendaki jenis antipsoric.

 

 

HBI Health & Homoeopathy Centre Mohamed Hatta Abu Bakar, HMD 2012