Sari Organon

 

 

 

 

 

Malaysia Homeopathy Cyber Library WEBSITE SINCE 2001

SARI ORGANON

(Dipersembahkan oleh: Mohamed Hatta Abu Bakar, HMD

(Tulisan - Prof. Dr. Dali Muin)

 

 

 

 

Ayat 212

Bagi tiap-tiap penyakit keadaan fikiran yang tidak betul itulah menjadi pokok. Dan tiap-tiap benda ubat pula boleh menukar jalan fikiran dan hidup seseorang itu menurut tabiat tersendiri.

Ayat 213

Pemilihan ubat bagi penyakit-penyakit itu berlawanan dengan kehendak tabii kiranya jumlah semboyan-semboyan fikiran dan perangai tiap-tiap kes itu diabaikan.

Ayat 214

Penyakit-penyakit otak boleh disembuhkan hanya penawar-penawar yang pathogenesisnya serupa dengan totality semboyan penyakit itu, termasuklah semboyan jasmani dan rohani.

Ayat 215

Bidang penyakit otak ini kadang-kadang mengambil kawasan yang luas hingga menghalang semboyan-semboyan jasmani. Perubahan jasmani ini boleh diketahui dengan menyiasat secara teliti menggunakan peralatan jasmani.

Ayat 216

Penyakit mental pada hakikatnya penyakit jasmani, ia menjelma pada semboyan otak.

Ayat 217

Penawar yang dipilih hendaklah yang paling sesuai dengan semboyan fikiran dan fizikal.

 

 

HBI Health & Homoeopathy Centre Mohamed Hatta Abu Bakar, HMD 2012