Sari Organon

 

 

 

 

 

Malaysia Homeopathy Cyber Library WEBSITE SINCE 2001

SARI ORGANON

(Dipersembahkan oleh: Mohamed Hatta Abu Bakar, HMD

(Tulisan - Prof. Dr. Dali Muin)

 

 

 

 

Ayat 38

ii) Satu penyakit baru yang tidak serupa kiranya keras akan menghentikan yang lemah atau penyakit lama yang mana penyakit itu akan kembali bila tempuhnya tamat.

Ayat 39

Beratus-ratus tahun telah diperhatikan bahawa tabii itu tidak boleh menyembuhkan sebarang penyakit dengan didatangkan penyakit yang lain dan kuat kiranya penyakit yang ujud itu tidak serupa dengan yang sebelumnya. Perbenaman dengan penyakit yang tidak serupa dan lebih kuat, tidaklah menghasilkan kesembuhan. Sebaliknya perbenaman penyakit asal dengan ubat yang tidak serupa tidak menyembuhkan, malahan melemahkan pesakit dan mengusutkan pula keadaan idapannya yang sedia itu.

 

 

HBI Health & Homoeopathy Centre Mohamed Hatta Abu Bakar, HMD 2012