Sari Organon

 

 

 

 

 

Malaysia Homeopathy Cyber Library WEBSITE SINCE 2001

SARI ORGANON

(Dipersembahkan oleh: Mohamed Hatta Abu Bakar, HMD

(Tulisan - Prof. Dr. Dali Muin)

 

 

 

 

Ayat 40

iii) Bila dua penyakit yang tidak serupa tidak boleh menghapuskan antara satu dengan lain,  penyakit ini boleh ujud sekaligus dalam tubuh manusia yang sama. Tiap-tiap penyakit itu memilih anggota tubuh tertentu dengan menjelma menurut tabiat yang tersendiri.

Ayat 41

Pemakaian ubat-ubat yang tidak sesuai, melahirkan penyakit buatan yang tidak serupa, mengusutkan penyakit itu dan menyebabkan sukar disembuhkan walaupun penyakit asal mudah disembuhkan. Dengan menggunakan ubat-ubat patent yang tidak terbatas, mengganggu kesihatan umum, menambahkan penderitaan dan idapan chronic. Ubat-ubat pelongkah sentiasa adalah satu penipuan sahaja dan menyediakan tapak bagi perkembangan penyakit chronic.

 

 

HBI Health & Homoeopathy Centre Mohamed Hatta Abu Bakar, HMD 2012