Sari Organon

 

 

 

 

 

Malaysia Homeopathy Cyber Library WEBSITE SINCE 2001

SARI ORGANON

(Dipersembahkan oleh: Mohamed Hatta Abu Bakar, HMD

(Tulisan - Prof. Dr. Dali Muin)

 

 

 

 

Ayat 42

 Tabii membenarkan penyakit yang tidak serupa boleh ujud dalam satu tubuh sama ada boleh menghapus, membatalkan atau menyembuhkan yang lain.

Ayat 43

 Tetapi apabila dua penyakit serupa bertemu dalam satu tubuh, hasilnya adalah amat berbeza, contoh seni ini menyembuhkan penyakit boleh dilihat.

Ayat 44

 Dua penyakit yang serupa tidak boleh sama seperti dua penyakit yang tidak serupa:

Pertama: menolak satu sama lain

Kedua: menghentikan buat sementara antara satu sama lain.

Tambahan dan ingatan: ketiga-tiga perkara di atas berlaku pada dua penyakit yang tidak serupa.

Ayat 45

 Sebaliknya dua penyakit yang berbeza jenisnya tetapi seirap semboyannya, bila muncul pada diri yang sama, yang lebih kuat akan mengatasi yang lemah. Hal ini berlaku disebabkan kuasa dinamiknya. Contohnya: tenaga ialah sesuatu kekuatan dan bukan benda, ia boleh menghentikan sebarang pengaruh. Dari asas inilah kaedah menanamkan racun cacar akan menambahkan daya mempertahankan penyakit serupa yang asal.

 

 

HBI Health & Homoeopathy Centre Mohamed Hatta Abu Bakar, HMD 2012