Panduan Organon

 

 

 

 

 

Malaysia Homeopathy Cyber Library WEBSITE SINCE 2001

HBI Health & Homoeopathy Centre

PANDUAN ORGANON PERUBATAN

(Berasaskan tulisan Julian Winston) Oleh: Mohamed Hatta Abu Bakar, HMD

(OUTLINE OF THE ORGANON - Julian Winston)

 

 

 

105- 120: Kesan-kesan remedi ;  The effects of the remedies

105. Perkara kedua ialah mengetahui remedi-remedi.

 The second point is to know the remedies


106. Kesan-kesan patologi beberapa ubat mesti diketahui supaya kita boleh pilih di antara remedi-remedi itu.

 The pathological effects of several medicines must be known, so we can select among them

107. Tidak banyak yang boleh anda pelajari mengenai kesan-kesan ubatan dengan cara memberikannya kepada orang sakit kerana simptom-simptom ubat akan bercampuraduk dengan simptom-simptom penyakit tabi'i.

 You can't learn much about the effects of medicines by giving them to sick people, because the symptoms of the medicine will be mixed up with the symptoms of the natural disease

108. Anda mesti melakukan ujibukti untuk mengetahui kesan ubat-ubatan.

 You must do provings to find out the medicinal effects

 

 

HBI Health & Homoeopathy Centre (Mohamed Hatta Abu Bakar, HMD) 2011