Panduan Organon

 

 

 

 

 

Malaysia Homeopathy Cyber Library WEBSITE SINCE 2001

HBI Health & Homoeopathy Centre

PANDUAN ORGANON PERUBATAN

(Berasaskan tulisan Julian Winston) Oleh: Mohamed Hatta Abu Bakar, HMD

(OUTLINE OF THE ORGANON - Julian Winston)

 

 

 

109. Saya merupakan orang pertama yang menyarankan kaedah ini.

 I was the first to suggest this method

110. Semua mereka yang pernah melihat kesan racun-racun tidak akan dapat memahami bahawa lesi penyakit itu timbul semata-mata disebabkan oleh kuasa kesembuhan ubat dadah. Ia tidak boleh dipelajari dengan menggunakan spekulasi a priori, tidak juga menerusi deria.

 All those who have seen the effect of poisons could have never understood that the morbid lesions were simply the clues to the curative powers of the drugs. It can't be learned by a priori speculation, nor by the senses.

111. Saya telah perhatikan kesan sebenar ubat -- tanpa sebarang rujukan kepada objek terapeutik -- dan ia menghasilkan simptom-simptom penyakit tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan, setiap satunya mengikut karakter masing-masing.

 I have observed pure effects of the medicines-- without any reference to therapeutic object-- and they produce certain, reliable disease symptoms, each according to its own peculiar character.

 

 

HBI Health & Homoeopathy Centre (Mohamed Hatta Abu Bakar, HMD) 2011