Panduan Organon

 

 

 

 

 

Malaysia Homeopathy Cyber Library WEBSITE SINCE 2001

HBI Health & Homoeopathy Centre

PANDUAN ORGANON PERUBATAN

(Berasaskan tulisan Julian Winston) Oleh: Mohamed Hatta Abu Bakar, HMD

(OUTLINE OF THE ORGANON - Julian Winston)

 

 

 

112. Kesan-kesan merbahaya dilihat terjadi di akhir kehadiran simptom apabila ianya diberi dalam dos besar. Ini mengingatkan kembali kepada tindakan pertama (Para. 63) dan tindakan kedua (Para 62-67). Organisma manusia bertindakbalas seperlunya untuk memperbaiki keadaan kepada kesihatan yang normal.

  Dangerous effects are seen at the termination of symptoms when given in large doses. This recalls the primary actions (Para. 63) and secondary action (Para. 62-7). The human organism reacts as much as is needed to raise the health to a normal healthy state.

113. Satu-satunya kekecualian ialah ubat-ubat narkotik, di mana tindakan keduanya menghasilkan iritasi dan sensitiviti yang berlebihan.

 The only exception is narcotic medicines, where the secondary action produces greater irritation and sensitivity.

114. Selain narkotik, kita perhatikan wujud tindakan pertama apabila orang yang sihat diberikan ubat pada dos yang sederhana.

 With the exception of the narcotics, we observe the primary action when given in moderate doses to healthy people

 

 

HBI Health & Homoeopathy Centre (Mohamed Hatta Abu Bakar, HMD) 2011