Panduan Organon

 

 

 

 

 

Malaysia Homeopathy Cyber Library WEBSITE SINCE 2001

HBI Health & Homoeopathy Centre

PANDUAN ORGANON PERUBATAN

(Berasaskan tulisan Julian Winston) Oleh: Mohamed Hatta Abu Bakar, HMD

(OUTLINE OF THE ORGANON - Julian Winston)

 

 

 

121-142: Melakukan ujibukti ; Conducting provings

121. Bahan-bahan yang kuat menghasilkan kesan dalam dos kecil, bahan-bahan yang lemah menghasilkan kesan dalam dos besar, sementara bahan-bahan yang lembut mesti diuji ke atas orang yang sangat sensitif.

 Strong substances produce effects in small doses, weak substances produce effects in larger doses, and the mildest must be tested on very sensitive people

122. Ubat-ubatan yang digunakan di dalam ujibukti mesti asli dan dikenali.

 The medicines used in provings must be pure and well known

123. Ia hendaklah diambil, dalam bentuknya yang asli.

 They must be taken in a pure form

124. Ia tidak sepatutnya dicampur dengan bahan-bahan lain.

 They should not be mixed with other substances

 

 

HBI Health & Homoeopathy Centre (Mohamed Hatta Abu Bakar, HMD) 2011