Panduan Organon

 

 

 

 

 

Malaysia Homeopathy Cyber Library WEBSITE SINCE 2001

HBI Health & Homoeopathy Centre

PANDUAN ORGANON PERUBATAN

(Berasaskan tulisan Julian Winston) Oleh: Mohamed Hatta Abu Bakar, HMD

(OUTLINE OF THE ORGANON - Julian Winston)

 

 

 

134. Tidak semua simptom boleh dilihat dalam diri seorang individu.

 Not all symptoms will be seen in one person

135. Keseluruhan gambaran remedi boleh difahami dengan cara mempelajari semua ujibukti yang telah dijalankan. Bahan itu telah dibuktikan dengan sahih apabila tiada simptom baru timbul.

 The whole picture of the remedy can be understood through a study of all the provings. The substance is thoroughly proved when no new symptoms are seen

136. Walaupun hanya orang-orang tertentu yang alah (dapat menerima kesan) dengan remedi bila dia sihat, tetapi SEMUA orang alah (boleh menerima kesan) dengan similimum penawar bila sakit.

  Although only certain people are susceptible to remedies when healthy, ALL people are susceptible to the simillimum when sick

 

 

HBI Health & Homoeopathy Centre (Mohamed Hatta Abu Bakar, HMD) 2011