Panduan Organon

 

 

 

 

 

Malaysia Homeopathy Cyber Library WEBSITE SINCE 2001

HBI Health & Homoeopathy Centre

PANDUAN ORGANON PERUBATAN

(Berasaskan tulisan Julian Winston) Oleh: Mohamed Hatta Abu Bakar, HMD

(OUTLINE OF THE ORGANON - Julian Winston)

 

 

 

140. Jika orang itu tidak boleh menulis, dia harus bercakap dengan doktor setiap hari.

 If the person can't write, he should talk to the physician every day

141. Ujibukti terbaik harus dilakukan oleh doktor itu sendiri. Pengalaman pula menunjukkan bahawa ujibukti yang dilakukan secara berterusan akan membawa kepada kesihatan yang mantap.

 The best provings are done by the physician upon himself. Experience shows that continued provings lead to robust health.

142. Dalam amalan praktik, penilaian/penghakiman selalu diperlukan untuk memisahkan di antara simptom-simptom remedi dengan simptom-simptom penyakit.

 In practice, judgement is always needed to separate the symptoms of the remedy from the symptoms of the malady

 

 

HBI Health & Homoeopathy Centre (Mohamed Hatta Abu Bakar, HMD) 2011