Panduan Organon

 

 

 

 

 

Malaysia Homeopathy Cyber Library WEBSITE SINCE 2001

HBI Health & Homoeopathy Centre

PANDUAN ORGANON PERUBATAN

(Berasaskan tulisan Julian Winston) Oleh: Mohamed Hatta Abu Bakar, HMD

(OUTLINE OF THE ORGANON - Julian Winston)

 

 

 

185-203: Penyakit-penyakit Lokal ; local diseases

185. Penyakit lokal timbul di bahagian luar tubuh, namun penyataan bahawa ia adalah penyakit tersendiri adalah tidak munasabah.

 Local maladies appear on external parts of the body. That they stand alone is absurd.

186. Masalah-masalah yang bersifat "lokal" dan timbul kerana sebab-sebab luar mempunyai kesan yang sangat besar ke atas organisma hidup. Apabila bantuan mekanikal diperlukan, maka pembedahan perlu dibuat (seperti membetulkan tulang-tulang, merapatkan kulit yang terkoyak, mengeluarkan objek asing dan sebagainya), tetapi seluruh organisma hidup memerlukan bantuan dinamik (penawar) untuk mencapai kerja-kerja penyembuhan.

 Problems which are "local" and have been produced from without have great effect on the whole living organism. When mechanical aid is needed, then surgery is required (setting bones, bringing skin together, extracting foreign objects, etc.) but the whole living organism requires dynamic aid to accomplish the work of healing.

187. Bagaimanapun, manifestasi "lokal" yang tidak dihasilkan oleh kecederaan eksternal mempunyai asal-usul punca di dalam tubuh. Melihat dan merawatnya sebagai penyakit eksternal adalah janggal, merbahaya dan merosakkan.

 But "local" manifestations that are not produced by external injury have their source within the body. To see them and treat them as external is as absurd as it is pernicious.

 

 

HBI Health & Homoeopathy Centre (Mohamed Hatta Abu Bakar, HMD) 2012