Panduan Organon

 

 

 

 

 

Malaysia Homeopathy Cyber Library WEBSITE SINCE 2001

PANDUAN ORGANON PERUBATAN

(Berasaskan tulisan Julian Winston) Oleh: Mohamed Hatta Abu Bakar, HMD

(OUTLINE OF THE ORGANON - Julian Winston)

 

 

 

19-21: The need for provings (determine the nature of medicine)

19. Ubat-ubat tidak boleh menyembuhkan penyakit melainkan ia juga boleh mengganggu (tenaga hayat).

 Medicines cannot cure unless they can cause derangement.


20. Kuasa ubat hanya boleh diketahui melalui kesan-kesan pengambilannya, bukan dengan akal.

 The power of medicines can be discovered only by their effects-- not by reason.


21.Mengetahui simptom-simptom ujibukti merupakan satu-satunya cara untuk mempelajari kuasa ubat. Eksperimen semata-mata tidak akan mendedahkan apa-apa. Remedi dapat menyembuhkan penyakit hanya kerana ia mampu merubah kesihatan manusia dengan cara mengeluarkan simptom-simptom tertentu.

  Symptoms of provings are the only way of learning their power. Pure experiment will reveal nothing. Remedies cure only because of their ability to alter human health by causing characteristic symptoms.

 

 

HBI Health & Homoeopathy Centre Mohamed Hatta Abu Bakar, HMD 2011