Panduan Organon

 

 

 

 

 

Malaysia Homeopathy Cyber Library WEBSITE SINCE 2001

HBI Health & Homoeopathy Centre

PANDUAN ORGANON PERUBATAN

(Berasaskan tulisan Julian Winston) Oleh: Mohamed Hatta Abu Bakar, HMD

(OUTLINE OF THE ORGANON - Julian Winston)

 

 

 

210-230: penyakit-penyakit mental ; mental diseases

210. Semua penyakit separa lengkap adalah psora. Penyakit-penyakit mental bukan bahagian yang terpisah kerana dalam semua penyakit, keadaan minda mengalami perubahan.

  All one-sided diseases are psoric. Mental diseases are not a separate class, since in all diseases the mind is altered

211. Personaliti dan kecenderungan pesakit kerap kali menentukan pemilihan remedi -- kerana ia kerap merupakan simptom-simptom karakteristik yang "tidak kesemuanya tersembunyi daripada doktor yang memerhati dengan tepat".

 The disposition of the patient often determines the selection of the remedy-- because they are often characteristic symptoms which "can least of all remain concealed from the accurately observing physician."

212. Pencipta tenaga kesembuhan juga memberi kedudukan yang tinggi mengenai perkara ini kerana kesemua ubat-ubatan (yang dicipta oleh Yang Maha Kuasa) memberi kesan kepada minda.

 The Creator of healing forces also thinks highly of this as all medicines (which he created) affect the mind

213. Kita tidak akan dapat menyembuhkan penyakit-penyakit jika kita tidak memberi perhatian kepada personaliti, kecenderungan dan kedudukan minda.

 We can't cure diseases if we do not observe the disposition and the state of mind.

 

 

HBI Health & Homoeopathy Centre (Mohamed Hatta Abu Bakar, HMD) 2012