Panduan Organon

 

 

 

 

 

Malaysia Homeopathy Cyber Library WEBSITE SINCE 2001

HBI Health & Homoeopathy Centre

PANDUAN ORGANON PERUBATAN

(Berasaskan tulisan Julian Winston) Oleh: Mohamed Hatta Abu Bakar, HMD

(OUTLINE OF THE ORGANON - Julian Winston)

 

 

 

214. Penyakit-penyakit mental harus disembuhkan seperti mana juga penyakit-penyakit lain.

 Mental diseases are to be cured the same was as all other diseases

215. Semua penyakit mental adalah juga penyakit fizikal, di mana simptom-simptom fizikalnya terlalu sedikit atau samar sehingga menyebabkan penyakit itu jadi separa lengkap.

 All mental diseases are physical ones, where the physical symptoms are so slight as to make the disease seem to be one-sided.

216. Banyak penyakit fizikal dari jenis akut bertukar kepada gila (sakit jiwa/ sakit mental) bila mana simptom-simptom fizikal mula menghilang.

 Many physical ailments of an acute character, transform into insanity whereupon the physical symptoms cease.

217. Dalam kes sedemikian kita mesti lihat kepada seluruh fenomena -- mental dan fizikal.

 In such cases we must look to the whole phenomenon-- the physical and mental.

 

 

HBI Health & Homoeopathy Centre (Mohamed Hatta Abu Bakar, HMD) 2012