Panduan Organon

 

 

 

 

 

Malaysia Homeopathy Cyber Library WEBSITE SINCE 2001

HBI Health & Homoeopathy Centre

PANDUAN ORGANON PERUBATAN

(Berasaskan tulisan Julian Winston) Oleh: Mohamed Hatta Abu Bakar, HMD

(OUTLINE OF THE ORGANON - Julian Winston)

 

 

 

218. Simptom-simptom harus termasuk simptom-simptom fizikal yang lampau -- yang boleh didapati dari rakan-rakan atau kaum kerabat.

 The symptoms include previous physical symptoms-- which may be learned from friends or relations

219. Simptom-simptom itu akan dijumpai masih ada, walaupun tidak jelas kelihatan.

 Those symptoms will be found to be still present, though obscured

220. Apabila gambaran menyeluruh diperoleh, barulah preskripsi boleh dibuat -- yang mana biasanya memerlukan remedi anti-psora.

 The complete picture of the disease can then be prescribed upon-- usually an anti-psoric remedy.

221. Apabila sakit mental itu dari jenis akut, contohnya akibat takut, ia tidak harus dirawat dengan remedi anti-psora (walaupun ia timbul dari kedudukan anti-psora yang keluar dari dalam), tapi hendaklah digunakan kumpulan remedi lain yang telah diujibukti (Aconite, Belladonna, Stramonium, dan sebagainya) sehingga pesakit itu kembali kepada kedudukannya yang terpendam dahulu.

 When insanity comes on acutely after a fright, etc., it should not be treated with anti-psorics (although it arises from an inner psoric state bursting forth), but with the other class of proved remedies (Aconite, Belladonna, Stramonium, etc.) until the patient returns to his latent state.

 

 

HBI Health & Homoeopathy Centre (Mohamed Hatta Abu Bakar, HMD) 2012