Panduan Organon

 

 

 

 

 

Malaysia Homeopathy Cyber Library WEBSITE SINCE 2001

HBI Health & Homoeopathy Centre

PANDUAN ORGANON PERUBATAN

(Berasaskan tulisan Julian Winston) Oleh: Mohamed Hatta Abu Bakar, HMD

(OUTLINE OF THE ORGANON - Julian Winston)

 

 

 

225. Memang terdapat sesetengah jenis penyakit emosi yang akan merosakkan kesihatan fizikal jika dibiarkan.

 There are some emotional illnesses that will, if left alone, destroy the physical health.

226. Keadaan ini boleh dirawat di peringkat awal dengan cara "menunjukkan keyakinan, kata-kata pujukan, nasihat yang baik dan kerap kali juga dengan cara berpura jujur dan tunjuk minat".

 These may be treated, in an early stage, by "displays of confidence, friendly exhortations, sensible advice, and often by well-disguised deception."

227. Namun sebab di sebaliknya adalah miasma psora (yang belum lengkap sepenuhnya) dan mesti dirawat.

 But the underlying cause is a psoric miasm (which is not fully developed) and must be treated.

 

 

HBI Health & Homoeopathy Centre (Mohamed Hatta Abu Bakar, HMD) 2012