Panduan Organon

 

 

 

 

 

Malaysia Homeopathy Cyber Library WEBSITE SINCE 2001

HBI Health & Homoeopathy Centre

PANDUAN ORGANON PERUBATAN

(Berasaskan tulisan Julian Winston) Oleh: Mohamed Hatta Abu Bakar, HMD

(OUTLINE OF THE ORGANON - Julian Winston)

 

 

 

231-244: penyakit-penyakit intermiten ; intermittent diseases

231. Penyakit-penyakit intermiten adalah yang timbul kembali pada masa-masa tertentu dan kedudukan yang bersilih-ganti pada satu-satu episod (intervals).

 Intermittent diseases are those that recur at certain periods and states which alternate at intervals

232. Penyakit-penyakit berselang ada banyak dan termasuk dalam kumpulan penyakit kronik. Biasanya ia merupakan manifestasi penyakit psora kronik. Sila baca Chronic Diseases

. Alternating diseases are numerous and belong to the class of chronic disease. They are, generally, a manifestation of chronic psora. Read Chronic Diseases.

233. Dalam penyakit intermiten yang tipikal, keadaan yang sama kembali pada masa-masa yang tetap.

 In the typical intermittent disease, the same state returns at fixed periods.

 

 

HBI Health & Homoeopathy Centre (Mohamed Hatta Abu Bakar, HMD) 2012