Panduan Organon

 

 

 

 

 

Malaysia Homeopathy Cyber Library WEBSITE SINCE 2001

HBI Health & Homoeopathy Centre

PANDUAN ORGANON PERUBATAN

(Berasaskan tulisan Julian Winston) Oleh: Mohamed Hatta Abu Bakar, HMD

(OUTLINE OF THE ORGANON - Julian Winston)

 

 

 

264-271: penawar-penawar ; the medicines

264. Doktor itu harus mempunyai penawar asli yang mantap kuasa terapeutiknya.

 The physician should have pure medicines to use.

265. Doktor itu juga harus memastikan pesakit yang dirawat mengambil penawar yang betul. (Dinyatakan dalam edisi ke 6 Organon, penawar itu disediakan oleh doktor itu sendiri)

 The physician should see that the patient takes the right medicine (6th ed. prepared by the physician himself)

266. Remedi-remedi dari sumber haiwan dan tumbuh-tumbuhan memiliki kualiti perubatan terbaik dalam keadaan semasa mentah.

 Animal and vegetable remedies are most perfect in their raw state

 

 

HBI Health & Homoeopathy Centre (Mohamed Hatta Abu Bakar, HMD) 2012