Panduan Organon

 

 

 

 

 

Malaysia Homeopathy Cyber Library WEBSITE SINCE 2001

PANDUAN ORGANON PERUBATAN

(Berasaskan tulisan Julian Winston) Oleh: Mohamed Hatta Abu Bakar, HMD

(OUTLINE OF THE ORGANON - Julian Winston)

 

 

 

 

6. Kita tidak perlu kepada spekulasi metafizik. Penyakit boleh dikenali melalui simptom-simptom yang dapat ditanggap.

 There is no need for metaphysical speculation. Diseases are the totality of the perceptible symptoms *


7. Untuk menyembuhkan, anda hanya perlu merawat keseluruhan simptom itu [Bukan menekan simptom, kerana satu simptom sahaja tidak mencerminkan penyakit]

 To cure, you only need to treat the totality [NOT symptomatic palliation; a single symptom is not the disease] *


8. Jika simptom-simptom itu berjaya dihapuskan, penyakit itu telah dibuang.

 If the symptoms are removed, the disease is eradicated.


9. Doktor bertujuan untuk menjadikan orang ramai sihat supaya mereka boleh menggunakan tubuh dan tenaga  untuk mencapai matlamat unggul kewujudan mereka.

 The physician want to make people healthy so they can use their body to get on with the higher purposes of their existence.

 

 

HBI Health & Homoeopathy Centre Mohamed Hatta Abu Bakar, HMD 2011