Panduan Organon

 

 

 

 

 

Malaysia Homeopathy Cyber Library WEBSITE SINCE 2001

HBI Health & Homoeopathy Centre

PANDUAN ORGANON PERUBATAN

(Berasaskan tulisan Julian Winston) Oleh: Mohamed Hatta Abu Bakar, HMD

(OUTLINE OF THE ORGANON - Julian Winston)

 

 

 


 

70: Mengandungi ringkasan terhadap apa yang dinyatakan sebelumnya.

 Summary of all that has been said so far

71. Semua penyakit adalah sekumpulan simptom  yang boleh disembuhkan dengan remedi-remedi yang serupa. Terdapat tiga perkara yang membantu ke arah kesembuhan: menyiasat penyakit, menyiasat remedi-remedi, belajar bagaimana menggunanya.

 All diseases are groups of symptoms that can be cured by similar remedies. There are three points for curing: investigate the disease, investigate the remedies, learn how to employ them. (see Para. 3)

 

HBI Health & Homoeopathy Centre (Mohamed Hatta Abu Bakar, HMD) 2011