Panduan Organon

 

 

 

 

 

Malaysia Homeopathy Cyber Library WEBSITE SINCE 2001

HBI Health & Homoeopathy Centre

PANDUAN ORGANON PERUBATAN

(Berasaskan tulisan Julian Winston) Oleh: Mohamed Hatta Abu Bakar, HMD

(OUTLINE OF THE ORGANON - Julian Winston)

 

 

 


72-81: Penyakit-penyakit Akut dan Kronik. Acute and Chronic diseases

72. Penyakit - definisi penyakit akut dan penyakit kronik.

 Diseases--definition of acute and chronic

73. Perbincangan mengenai penyakit akut.

 Discussion of acute disease

74. Penyakit-penyakit kronik yang paling teruk adalah akibat rawatan doktor-doktor yang tidak cekap melalui penggunaan ubat-ubat alopati.

 The worst Chronic diseases are produced by unskilled physicians using allopathic medicines

75. Penyakit-penyakit yang dihasilkan ini adalah paling sukar untuk disembuhkan.

  These diseases are the most incurable.

 

 

HBI Health & Homoeopathy Centre (Mohamed Hatta Abu Bakar, HMD) 2011