Panduan Organon

 

 

 

 

 

Malaysia Homeopathy Cyber Library WEBSITE SINCE 2001

HBI Health & Homoeopathy Centre

PANDUAN ORGANON PERUBATAN

(Berasaskan tulisan Julian Winston) Oleh: Mohamed Hatta Abu Bakar, HMD

(OUTLINE OF THE ORGANON - Julian Winston)

 

 

 


76. Homeopati boleh menyembuhkan penyakit-penyakit tabi'i. Kerosakan yang disebabkan oleh rawatan alopati hanya boleh dihapuskan dalam jangka masa yang panjang oleh tenaga hayat itu sendiri (tetapi dengan rawatan jika terdapat miasma di sebaliknya).

 Homoeopathy can cure natural diseases. The debilitations of allopathic care can only be removed over time by the vital force itself (with treatment of any miasm that is in the background).


77. Sesetengah penyakit itu digelar "kronik" tetapi ianya bukan jenis ketagihan ataupun sakit yang disebabkan oleh persekitaran. Ketepikan penyebab itu, barulah dapat diketepikan penyakit.

 Some diseases are called "chronic" but are not-- addictions and indispositions. Remove the cause and remove the disease


78. Penyakit-penyakit kronik yang sebenarnya timbul daripada miasma kronik.

 Real chronic diseases arise from the chronic miasms
  

 

HBI Health & Homoeopathy Centre (Mohamed Hatta Abu Bakar, HMD) 2011