Panduan Organon

 

 

 

 

 

Malaysia Homeopathy Cyber Library WEBSITE SINCE 2001

HBI Health & Homoeopathy Centre

PANDUAN ORGANON PERUBATAN

(Berasaskan tulisan Julian Winston) Oleh: Mohamed Hatta Abu Bakar, HMD

(OUTLINE OF THE ORGANON - Julian Winston)

 

 

 

PRAKATA

  Pada hari ini, 22 April 2012, siaplah semakan/editing yang dibuat ke atas teks yang telah saya saring beberapa tahun yang lalu daripada tulisan Julian Winston, "Outline Of The Organon" untuk edisi internet.

  Saya persembahkan kepada umum hasil yang siap ini supaya kita dapat berkongsi ilmu, khususnya bagi mereka yang memerlukannya bahan bacaan dalam Bahasa Malaysia. Selain memperkayakan bahan perpustakaan virtual, ianya dipercayai akan membantu ramai pengamal dan pelajar homeopati.

  Saya masih bersikap terbuka dalam urusan ilmu justeru banyak lagi yang saya perlu pelajari. Ini merupakan sumbangan ikhlas buat generasi homeopathy Malaysia.

  Sekian. Was salam.

 - Mohamed Hatta Abu Bakar, HMD.

 

 

HBI Health & Homoeopathy Centre 2011-2012