LAMAN UTAMA

 

Promoting Homeopathy All Malaysia Over and Virtually.

Terbitan Buku ke 13 - Tahun 2019

ORGANON PERUBATAN HOMEOPATI

Saringan Oleh: Mohamed Hatta Abu Bakar, HMD

(VERSI BAHASA MALAYSIA, BERASASKAN TERJEMAHAN INGGERIS DR. WILLIAM BOERICKE & DR. CONSTANTINE HERING)

§ 1

Para 1 Organon menyatakan bahawa

“Setinggi-tinggi cita-cita dan tugas seorang doktor itu adalah mengembalikan sakit kepada sihat sebagaimana yang dikehendaki.”

Untuk menjelaskan maksud beliau itu, nota kaki Para 1 menerangkan dengan terperinci supaya pengamal homeopati tidak tergelincir daripada matlamat sebenar, seperti yang berlaku kepada para doktor alopati. Justeru misi seorang doktor bukan untuk menghasilkan sistem-sistem dengan menghubungkait hipotesis dan spekulasi kosong berkaitan hakikat kehidupan dan asal-usul penyakit di dalam diri manusia (di mana ramai para doktor menghabiskan masa dan bakat mereka), demikian juga bukan matlamatnya untuk memberikan penerangan panjang lebar mengenai fenomena penyakit dan sebab-sebab langsung kehadirannya (yang akan selamanya tersembunyi - daripada pengetahuan manusia) yang diadun dalam bahasa yang sukar difahami dan ekspresi yang abstrak serta diperbesarkan - sehingga nampak seolah-olah sangat terpelajar dengan tujuan untuk mengagumkan mereka yang jahil - sedangkan manusia yang sakit merintih kesakitan memohon bantuan.

Kata Hahnemann seterusnya, “Kami rasa sudah cukuplah sudah melayani mereka yang merasa terpelajar (yang merujuk kepada perubatan teoretikal dan di mana darjah profesor diinstitusikan), dan sekarang telah sampai masanya semua yang menggelarkan diri mereka doktor menghentikan kerja menamatkan penderitaan manusia sejagat dengan semata-mata bercakap. Bahkan sekarang hendaklah bertindak dengan niat benar-benar ingin menolong dan menyembuhkan.”

 

§ 2

“Cara penyembuhan yang paling ideal ialah mengembalikan kesihatan dengan jalan yang cepat, lemah-lembut dan berkekalan, atau menyembuhkan penyakit secara keseluruhan dalam jangka masa pendek, dapat dipertanggungjawab serta paling tidak memudaratkan, menurut kaedah yang ma'kul.”

Penjelasan berkaitan para ini daripada mahaguru homeopati mengatakan bahawa:jalan yang cepat’ (rapidly)  yang dimaksudkan oleh Dr. Hahnemann ialah “tanpa penangguhan yang tidak perlu, merugikan masa dan wang”. ‘Lemah-lembut’ memberi erti melakukan “dengan mesra dan kasih sayang.” Sementara ‘berkekalan’ bermaksud “dengan tidak menekan simptom-simptom yang memungkinkan ia muncul kembali dalam apa bentuk sekalipun”.

‘Keseluruhan penyakit’ merujuk kepada “bukan satu simptom, tetapi keseluruhan simptom-simptom”. ‘Paling tidak memudaratkan’ memberi erti menyembuhkan “tanpa kesan sampingan dadah (toxic) akibat daripada terlampau banyak ubat”, Dan akhirnya ‘kaedah yang ma’kul’ di dalam ayat tersebut membawa erti “dengan tidak menggunakan sihir atau kepercayaan karut, tetapi hendaklah mengikut cara yang saintifik”.

 

§ 3

“Seorang doktor itu dianggap benar-benar pengamal seni kesembuhan dan benar-benar faham bagaimana merawat secara jitu dan rasional sekiranya dia faham perkara-perkara seperti apa yang boleh disembuhkan dalam penyakit bagi setiap kes individu (pengetahuan tentang penyakit - petunjuk), apa yang boleh disembuhkan oleh ubat-ubat tertentu (ilmu mengenai kuasa-kuasa penawar), serta bagaimana menggunakan ubat terhadap apa yang dia temui sebagai morbid dalam diri pesakit mengikut prinsip-prinsip yang betul, agar kesembuhan menyusul.”

“Ini termasuk bagaimana menyesuaikan apa yang menjadi penyakit bagi pesakit dengan penawar yang paling sesuai (pilihan remedi, penawar yang ditunjuki), demikian juga dari segi cara penyediaan yang tepat dan kuantiti yang diperlukan (dos yang betul), serta masa yang sesuai boleh diulangi dos.”

Dia juga harus mengetahui bagaimana caranya menghilang kan idapan agar pesakit pulih sepenuhnya. Justeru, Dr. Hahnemann seterusnya menjelaskan bahawa sebagai pengamal seni kesembuhan yang sahih, akhirnya dia juga harus:

“...mengetahui halangan-halangan kepada kesembuhan dalam setiap kes dan sedar bagaimana membuangnya - agar dengan itu pemulihan menjadi kekal. Kemudian barulah dia merupakan orang yang mengetahui bagaimana merawat secara bijak dan rasional, dan dialah pengamal seni kesembuhan yang sebenar.”

 

§ 4

“Dia adalah pengamal dan pelindung kesihatan jika dia tahu mengenai apa-apa yang boleh mengganggu kesihatan, yang menyebabkan terkena penyakit dan tahu bagaimana membuang punca-punca yang menyebabkan pesakit itu tidak sihat.”

Jelasnya, Dr. Hahnemann menyatakan seorang pengamal homeopati itu harus tahu mengenai apa-apa yang boleh mengganggu kesihatan termasuk tata-cara penjagaan kesihatan dan kebersihan yang boleh membawa kepada kehadiran penyakit, begitu juga dia harus tahu bagaimana merawat dan mengeluarkan punca yang menyebabkan sakit itu.

 

§ 5

“Bagi membantu usaha-usaha menyembuhkan, doktor itu juga patut mengetahui secara terperinci apa-apa yang menyebabkan timbulnya penyakit akut dan apa-apa yang membawa kepada penyakit kronik yang boleh disusur daripada latar belakang sejarah (pesakit), supaya beliau dapat menemui punca asasnya, yang umumnya adalah disebabkan oleh miasma kronik. Dalam penyiasatan seperti ini, dia harus melihat daripada segi konstitusi fizikal (terutama bagi penyakit kronik), karakter moral dan intelek, pekerjaan, cara hidup dan tabiat, hubungan keluarga dan sosial, usia, fungsi seksual dan sebagainya."

Di sini, Dr. Samuel Hahnemann sudahpun memberi pengenalan awal mengenai penyakit kronik, yang menunjukkan bahawa ianya adalah "causative" sifatnya, yang mana mungkin diperoleh sejak lahir (diperturunkan) ataupun dimelaratkan melalui cara lain (seperti akibat pembenaman). Pengenalan perkataan ‘miasma’ ini akan diikuti dengan pembicaraan panjang tentang pembahagian jenis penyakit di dalam aforisme atau para seterusnya di tengah-tengah buku Organon Perubatan).

  

LAMAN INDEKS


Malaysia

Visit us at: www.drhatta.com

 

 

© Mohamed Hatta Abu Bakar, HMD 1997-2020

 

Hakcipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluarulang mana-mana bahagian isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan apa carapun sebelum mendapat izin bertulis daripada penulis. Sebarang perundingan tertakluk kepada perkiraan royalti.

 

  Diterbitkan & Diedar oleh:

HBI Health & Homoeopathy Centre (Cawangan Kota Bharu)

2621 Jalan Hospital, 15200 Kota Bharu

Kelantan.