LAMAN UTAMA

 

Promoting Homeopathy All Malaysia Over and Virtually.

Terbitan Buku ke 12 - Tahun 2017

Malaysia Homeopathy Cyber Library WEBSITE SINCE 2001

HBI Health & Homoeopathy Centre

ORGANON PERUBATAN HOMEOPATI

Saringan Oleh: Mohamed Hatta Abu Bakar, HMD

(VERSI BAHASA MALAYSIA, BERASASKAN TERJEMAHAN INGGERIS DR. WILLIAM BOERICKE & DR. CONSTANTINE HERING)

 

Prakata Kata Pengantar Pengenalan Organon

Para 1-5 Para 6-9

Para 10-14 Para 15-18 Para 19-21 Para 22-26 Para 27-29 Para 30-35 Para 36-41

 

Sebuah buku yang pertama kalinya diterbitkan mengandungi terjemahan/saringan penting dari ayat ke ayat buku Organon of Medicine karya Magnum Opus D. Samuel Hahnemann yang boleh ditatap dalam Bahasa Melayu, Malaysia, Indonesia, Singapura dan kepulauan Melayu.  Kesemua 294 Aphorisme amat penting untuk dipelajari dan difahami maknanya dengan cekap dan mendalam.

~ Dapatkan segera daripada penerbit HBI Health & Homoeopathy Centre ~

 

  Para 42-46 Para 47-51 Para 52-56 Para 57-61 Para 62-65

Para 66-69 Para 70-71 Para 72-75  Para 76-78 Para 79-83 Para 84-88

  Para 89-91 Para 92-95 Para 96-99 Para 100-102 Para 103-104

  Para 105-108 Para 109-111 Para 112-114 Para 115-117 Para 118-120

Para 121-124 Para 125-127 Para 128-130 Para 131-133 Para 134-136

Para 137-139 Para 140-142 Para 143-145  Para 146-147 Para 148-149

Para 150-152 Para 153-155   Para 156-158 Para 159-162 Para 163-166

Para 167-170   Para 171-173 Para 174-177 Para 178-181 Para 182-184

   Para 185-187 Para 188-192  Para 193-195 Para 196-199 Para 200-203

  Para 204-205 Para 206-209 Para 210-213 Para 214-217 Para 218-221

  Para 222-224 Para 225-227 Para 228-230 Para 231-233 Para 234-237

  Para 238-241   Para 242-244 Para 245-246 Para 247-249 Para 250-252

Para 253-255 Para 256-259 Para 260-263 Para 264-266 Para 267-269

Para 270-271 Para 272-274 Para 275-277 Para 278-279 Para 280-282

Para 283-285 Para 286-289 Para 290-294

 

Mohamed Hatta Abu Bakar, HMD 1997-2020

 

Hakcipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluarulang mana-mana bahagian isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan apa carapun sebelum mendapat izin bertulis daripada penulis. Sebarang perundingan tertakluk kepada perkiraan royalti.

 

  Diterbitkan & Diedar oleh:

HBI Health & Homoeopathy Centre (Cawangan Kota Bharu)

2621 Jalan Hospital, 15200 Kota Bharu

Kelantan.

LAMAN UTAMA


Malaysia

Visit us at: www.drhatta.com

 

 

Mohamed Hatta Abu Bakar, HMD 1997-2020

 

Hakcipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluarulang mana-mana bahagian isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan apa carapun sebelum mendapat izin bertulis daripada penulis. Sebarang perundingan tertakluk kepada perkiraan royalti.

 

  Diterbitkan & Diedar oleh:

HBI Health & Homoeopathy Centre (Cawangan Kota Bharu)

2621 Jalan Hospital, 15200 Kota Bharu

Kelantan.