LAMAN UTAMA

 

Promoting Homeopathy All Malaysia Over and Virtually.

Terbitan Buku ke 13 - Tahun 2019

ORGANON PERUBATAN HOMEOPATI

Saringan Oleh: Mohamed Hatta Abu Bakar, HMD

(VERSI BAHASA MALAYSIA, BERASASKAN TERJEMAHAN INGGERIS DR. WILLIAM BOERICKE & DR. CONSTANTINE HERING)

§ 27

“Oleh itu juga, kuasa penyembuhan penawar adalah berasaskan kepada keupayaan melahirkan simptom-simptomnya yang serupa dengan penyakit tetapi lebih kuat atau unggul (§ 12 - 26). Maka dengan itu, satu-satu penyakit tidak boleh dihapuskan atau disembuhkan secara cepat, menyeluruh dan kekal melainkan hanya dengan bantuan ubat (penawar) yang berupaya melahirkan keseluruhan simptom-simptom yang paling serupa dan lengkap serta lebih kuat kuasanya (berbanding simptom-simptom penyakit) di dalam tubuh manusia.”

 

§ 28

"Oleh kerana undang-undang kesembuhan tabii ini terbukti di dalam tiap-tiap eksperimen dan kajian yang tulin, maka fakta ini adalah sahih. Kerana itu, walau apapun yang diberikan oleh penjelasan saintifik mengenai bagaimana ianya berlaku sudah tidak begitu penting."

Seterusnya Dr. Hahnemann tidak lagi menganggap usaha menerangkan perkara itu mustahak. Katanya:

“Saya tidak meletakkan sebarang nilai kepada mana-mana penerangan yang mungkin diberikan di bawah tajuk ini; namun pendapat berikut adalah amat munasabah kerana ia berdasarkan premis yang diperoleh daripada pengalaman.”

 

§ 29 Edisi 5 dan 6

“Seperti setiap penyakit (yang bukan semuanya memerlukan surgeri) hanya mengandungi perubahan tenaga hayat yang bersifat dinamik, istimewa dan morbid yang dimanifestasikan menerusi perasaan dan pergerakan, begitulah juga halnya dalam kesembuhan homeopati. Dalam kaedah homeopati ini, tenaga hayat yang dirubah secara dinamik oleh penyakit ini disembuhkan dengan cara memberi penawar berpotensi yang dipilih secara tepat berasaskan keserupaan-simptom, simptom yang berupa manifestasi-penyakit buatan yang lebih kuat dan serupa. Dengan itu, perasaan manifestasi-penyakit yang tabi'inya bersifat dinamik terhenti dan hilang. Manifestasi-penyakit ini tidak lagi wujud kerana tenaga hayat sudah dikuasai dan diperintah oleh manifestasi-penyakit buatan yang lebih kuat. Pada waktu itu pesakit bebas daripada penyakit, bahkan telah sembuh. Seterusnya tenaga hayat dan tubuh fizikal boleh meneruskan hidup dalam keadaan sihat wal afiat. Proses yang dimungkinkan ini bergantung pula kepada saranan (fakta) berikut.” 

Keseluruhan saringan di atas dipetik daripada edisi ke 6 Organon berbanding ayat di dalam para 29 edisi ke lima. Dalam edisi ke 5, Dr. Hahnemann ada menyebut bahawa ubat atau penawar yang mempunyai jangka masa tindakan yang pendek memungkinkan kuasa morbid buatan yang terhasil itu mudah dikendalikan oleh tenaga hayat (vital force), walaupun ubat atau penawar itu lebih kuat daripada penyakit tabii. Perkara ini ditekankan di dalam nota kaki para 29 edisi ke 5 yang mana sudah dihapuskan dalam edisi ke 6. 

  

LAMAN INDEKS


Malaysia

Visit us at: www.drhatta.com

 

 

© Mohamed Hatta Abu Bakar, HMD 1997-2020

 

Hakcipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluarulang mana-mana bahagian isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan apa carapun sebelum mendapat izin bertulis daripada penulis. Sebarang perundingan tertakluk kepada perkiraan royalti.

 

  Diterbitkan & Diedar oleh:

HBI Health & Homoeopathy Centre (Cawangan Kota Bharu)

2621 Jalan Hospital, 15200 Kota Bharu

Kelantan.