LAMAN UTAMA

 

Promoting Homeopathy All Malaysia Over and Virtually.

Terbitan Buku ke 13 - Tahun 2019

ORGANON PERUBATAN HOMEOPATI

Saringan Oleh: Mohamed Hatta Abu Bakar, HMD

(VERSI BAHASA MALAYSIA, BERASASKAN TERJEMAHAN INGGERIS DR. WILLIAM BOERICKE & DR. CONSTANTINE HERING)

§ 15 Edisi 5 dan 6

Keterangan para 15 dalam kedua edisi 5 dan 6 membawa pengertian yang sama, selain ayat yang ditukar bagi memudahkan kefahaman pembaca. Para ini menjelaskan:

“Tubuh dan tenaga hayat adalah satu kesatuan dan sama, bukannya dua benda yang berbeza. Pernyataan sebagai dua konsep yang berlainan hanya sekadar bagi memudahkan kefahaman. Adapun perubahan morbid tenaga hayat di sebelah dalam yang lahir keluar dan keseluruhan simptom-simptom yang tampak di dalam organisma serta mewakili penyakit sedia ada merupakan suatu keseluruhan, satu dan sama.”

 

§ 16 Edisi 5 dan 6

“Tenaga hayat tidak dapat diserang dan dijangkiti oleh pengaruh (dari sumber kuasa luaran) yang merosakkan organisma yang sihat melainkan menerusi cara yang dinamik. Begitu juga kesemua gangguan berpenyakit itu tidak boleh dibuang oleh doktor melainkan dengan menggunakan penawar yang mempunyai kuasa dinamik (maya), yakni kuasa yang dapat bertindak ke atas tenaga hayat melalui respons saraf-saraf yang wujud di dalam organisma, justeru hanya menerusi tindakan dinamik ke atas tenaga hayat yang dimiliki remedi boleh mengembalikan kesihatan dan keharmonian tenaga.”

Menurut Dr. Hahnemann, apabila doktor itu melakukan siasatan dan dapat mengenalpasti perubahan terhadap status kesihatan pesakit, iaitu keseluruhan simptom yang mewakili penyakit, hanya tindakan dinamik ke atas tenaga hayat menerusi penawar yang tepat dan berkuasa sahaja dapat mengembalikan semula kesihatan dan keharmonian dalaman tubuh. Berkaitan kuasa dinamik, katanya lagi, penyakit-penyakit yang lebih teruk boleh timbul akibat gangguan tenaga hayat yang mencukupi menerusi imaginasi dan boleh disembuhkan melalui kaedah yang sama juga.

 

§ 17 Edisi 5 dan 6

“Oleh kerana kesembuhan tercapai dengan cara membuang kesemua tanda-tanda dan simptom-simptom penyakit yang dapat ditanggap, maka doktor hanya perlu menghilangkan keseluruhan simptom yang mana pada masa yang sama dapat menghapus perubahan dalaman yang mengganggu tenaga hayat, hingga akhirnya mengeluarkan penyakit itu sendiri. Bila penyakit itu berjaya dihapuskan, barulah pesakit itu kembali sihat. Inilah merupakan hasrat atau cita-cita tertinggi dan satu-satunya bagi seorang doktor yang tahu misinya yang sebenar, bukan untuk merepek atau bersyarah menunjukkan hebat, tetapi berusaha menyelamatkan pesakit.”

Dr. Samuel Hahnemann menegaskan bahawa hanya Tuhan pemelihara alam boleh mendedahkan ilmu dan rahmat kebaikan bagi menyembuhkan penyakit yang sukar dengan cara menunjukkan apa yang harus disingkirkan dalam sesuatu penyakit demi menghapuskan penyakit dan mengembalikan kesihatan. Kita patut bersyukur atas pemberian Ilahi ini dan tidak sebaliknya mendabik dada mengaku mengetahui tabii kejadian seperti yang didakwa oleh sekolah perubatan arus perdana.

 

§ 18 Edisi 5 dan 6

“Justeru kebenaran yang tidak dapat disangkal (yang disebutkan sebelum) ini, maka tidak ada apa-apa yang boleh dibongkarkan di dalam sesuatu penyakit melainkan simptom-simptom secara keseluruhan [dengan mengambilkira modaliti yang menyertai - § 5] yang dapat mengarahkan kepada rawatan. Oleh itu, tidak dapat dinafikan lagi yang keseluruhan simptom penyakit [dan keadaan] yang terdapat pada setiap kes individu itulah yang semestinya menjadi petunjuk atau satu-satunya panduan dalam memilih satu-satu penawar.”

Ayat di dalam kurungan itu [ ] merupakan tambahan oleh Dr. Hahnemann dalam Organon edisi ke 6. Sedikit berbeza, terjemahan Dr. Constantine Hering menyatakan 'berasaskan kebenaran yang tidak boleh disangsikan lagi, tidak ada apa-apa yang boleh ditemuikan di dalam sesuatu penyakit melainkan simptom-simptom secara keseluruhan yang dapat mengarahkan kepada tabi’i penawar yang diperlukan'.

  

LAMAN INDEKS


Malaysia

Visit us at: www.drhatta.com

 

 

© Mohamed Hatta Abu Bakar, HMD 1997-2020

 

Hakcipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluarulang mana-mana bahagian isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan apa carapun sebelum mendapat izin bertulis daripada penulis. Sebarang perundingan tertakluk kepada perkiraan royalti.

 

  Diterbitkan & Diedar oleh:

HBI Health & Homoeopathy Centre (Cawangan Kota Bharu)

2621 Jalan Hospital, 15200 Kota Bharu

Kelantan.