Organon Versi Bahasa Melayu

 

 

 

Malaysia Homeopathy Cyber Library WEBSITE SINCE 2001

HBI Health & Homoeopathy Centre

ORGANON PERUBATAN HOMEOPATI

(Organon of Medicine Versi Bahasa Malaysia)

(Prakata daripada Penulis/Konsultan)

 

 

 

PRAKATA

 

As salamu’alaikum wa rahmatuLlahi wa barakatuh.

Buku Organon of Medicine merupakan sebuah buku yang ditulis dengan gaya bahasa klasik. Meskipun kita hanya bergantung kepada naskhah terjemahan bahasa Inggeris, kami berusaha untuk mempastikan maksud yang hendak disampaikan oleh penulis, Dr. Samuel Hahnemann, menepati dengan terjemahan yang kami persembahkan dalam Bahasa Malaysia.

Demi mencapai maksud ketepatan terjemahan dan ulasan, kami telah menggunakan dua buah buku terjemahan Organon dalam bahasa Inggeris. Yang utama sekali ialah Organon of Medicine terjemahan Dr. William Boericke kerana buku itu mengandungi kedua-dua edisi ke lima dan ke enam Organon. Buku kedua yang kami rujuk ialah Organon of Medicine terjemahan Dr. Constantine Hering, yang mengandungi hanya edisi ke lima.                 

Jika para pembaca biasa melayari website www.homeolibrary.com, para pembaca sekalian boleh mendapati kedua-dua terjemahan itu ada dipaparkan sebagai rujukan kepada peminat-peminat homeopati dalam bahasa Inggeris. Laman yang kami namakan sebagai Malaysia Homeopathy Cyber Library itu merupakan laman maklumat dan sumber rujukan paling besar dalam bidang ilmu perubatan homeopati di Malaysia dan disediakan secara percuma kepada umum.

Hampir keseluruhan aforisme dalam Organon berjaya diterjemahkan dengan mengutamakan maksud yang hendak dikomunikasikan oleh Dr. Samuel Hahnemann. Tetapi nota kakinya yang penting, kami tidak abaikan sepenuhnya. Kami ulas nota kaki tersebut secara ringkas dan kami masukkan petikan-petikan yang dirasakan perlu serta penting diketahui oleh pembaca.

Oleh kerana beberapa ubahsuai dilakukan bagi menyampaikan maksud dan terdapat ulasan ringkas, maka buku ini tidak boleh dianggap sepenuhnya terjemahan. Sebaliknya, ia merupakan saringan langsung beserta komentar penulis. Apa yang berada di dalam pengikat kata (“ ”) adalah terjemahan langsung daripada aforisme Organon of Medicine. Sementara yang lainnya ialah ulasan penulis yang sebahagian besarnya adalah berpandukan nota kaki yang diberikan oleh Dr. Hahnemann. 

Mungkin sebelum ini, pernah ditulis intisari atau saripati Organon oleh pihak tertentu sebagai satu nota ringkas bagi tujuan kefahaman pelajar homeopati, tetapi kami percaya bahawa keluaran ini adalah lebih padat dan sesuai digunakan sebagai teks atau rujukan oleh para pelajar homeopati dan pembaca yang berminat.

Kami berharap para peminat, pelajar atau pengamal homeopati dapat menerima karya ini sebagaimana adanya. Sebarang kesilapan dan kelemahan adalah pastinya justeru kelemahan saya sebagai hamba Allah.

Sekian,

 

Mohamed Hatta Abu Bakar, HMD.

HBI Homeopathy Consultant

 

 

 

© HBI Health & Homoeopathy Centre 2017