Organon Versi Bahasa Melayu

 

 

 

 

 

 

Malaysia Homeopathy Cyber Library WEBSITE SINCE 2001

ORGANON PERUBATAN HOMEOPATI

Saringan Oleh: Mohamed Hatta Abu Bakar, HMD

(VERSI BAHASA MALAYSIA BERASASKAN TERJEMAHAN INGGERIS)

  MALAYSIA HOMEOPATHY VIRTUAL INSTITUTE

  

 

 

30-69: Memetakan falsafah sistem.

 

§ 30 Edisi 5 dan 6

Dalam membicarakan masalah yang timbul berkaitan kesembuhan secara semulajadi, Dr. Hahnemann seterusnya menyatakan:

“Nampaknya tubuh manusia seperti mengakui bahawa ubat (sebahagiannya kerana kita mempunyai kuasa menentukan dos) lebih berkesan daripada pengaruh morbid semulajadi - justeru jelas sekali penyakit-penyakit dapat disembuhkan dan dikawal dengan menggunakan ubat (penawar-penawar) yang bersesuaian.”

Dr. Hahnemann menjelaskan bahawa tindakan penawar (ubat atau kuasa morbid buatan - yang lebih kuat) yang pendek tempoh masanya memungkinkan ia mudah dikendalikan oleh tenaga hayat berbanding penyakit-penyakit tabii yang lebih lemah. Ini berlaku kerana natijah daripada tindakan penyakit tabii (berpunca daripada psora, sifilis, sikosis) yang terlalu lama tidak dapat dihapuskan sehingga doktor itu mesti memberi kesan kepada tenaga hayat melalui penawar homeopati (atau agen yang dapat menghasilkan penyakit paling serupa dan lebih kuat). Kata Hahnemann, "Penyembuhan penyakit-penyakit yang mengambil masa bertahun lamanya (§ 46), menerusi jangkitan campak dan cacar (yang mana keduanya mengambil masa hanya beberapa minggu) adalah contoh proses yang berlangsung mengikut prinsip yang sama".

Jelas kepada kita di sini bahawa nota kaki para 29 edisi ke 5 sudah dipindahkan ke para 30 edisi ke 6 serta diringkaskan sedikit.

 

§ 31

“Kuasa inimikal yang mempunyai unsur psikologi dan fizikal (diistilahkan sebagai agen berbahaya morbid) yang mana kita semua terdedah tidak mempunyai kuasa mengganggu kesihatan manusia secara bebas. Tetapi kita boleh jadi sakit hanya apabila kita atau organisma manusia terdedah secukupnya dan alah kepada agen morbid, serta keadaan sihat mudah dirubah dan terpaksa menerima perasaan dan fungsi yang tidak normal - dalam erti kata lain ia tidak menghasilkan penyakit ke atas setiap orang dan tidak juga pada setiap masa.”

Dr. Hahnemann menjelaskan di dalam nota kakinya bahawa beliau bukan ingin memberikan penerangan metafizik tentang semulajadi (tabii) penyakit. Maksud beliau yang sebenarnya ialah penyakit bukan perubahan kimia atau mekanikal serta tidak bergantung kepada bahan morbid yang material, sebaliknya sekadar kekalutan hidup yang bersifat dinamik dan rohaniah (konseptual).

 

§ 32

“Sebaliknya agen penyakit (morbid) buatan yang merujuk kepada penawar adalah berbeza sekali. Setiap penawar yang tulen bertindak setiap masa, dalam semua situasi dan persekitaran, ke atas setiap manusia hidup, dan menghasilkan simptom-simptom khusus (yang dapat ditanggap dengan jelas apabila dosnya cukup besar). Dengan itu juga setiap organisma hidup cenderung menerima kesan atau mendapat jangkitan dengan penyakit ubat setiap masa, tanpa syarat. Dan ini berbeza sekali dengan tindakan semulajadi penyakit tabii.”

 

§ 33

“Sesuai dengan kenyataan ini, tidak dapat dinafikan bahawa semua pengalaman menunjukkan organisma hidup lebih mudah terdedah dan menerima kesan serta mengizinkan keadaan sihatnya dirubah oleh kuasa penawar berbanding agen berbahaya penyakit dan jangkitan miasma. Dalam lain perkataan, boleh juga disebutkan bahawa agen berpenyakit dan jangkitan miasma mempunyai kuasa yang lebih lemah dan bersyarat dalam aktivitinya merubah kesihatan seseorang, sedangkan agen penawar mempunyai kuasa mutlak dan jauh lebih hebat.”

Seterusnya Dr. Hahnemann memberi contoh tentang penggunaan sedikit dos Belladonna yang diberikan kepada kanak-kanak di Konigslutter yang telah berjaya menghalang mereka daripada dijangkiti skarlatina sedangkan hampir seluruh kanak-kanak di Sydenham tidak terkecuali daripada jangkitan apabila wabak itu berlanjutan menyerang. Katanya, jika penawar atau ubatan itu boleh menahan penyakit yang sedang merebak tentulah ia mempunyai kuasa mempengaruhi tenaga hayat secara lebih kuat lagi. 

 

§ 34 Edisi 5 dan 6

“Bagaimanapun, kekuatan penyakit buatan yang dihasilkan oleh penawar bukanlah satu-satunya penyebab untuk menyembuhkan penyakit tabii (semulajadi). Kerana bagi memberi kesan kesembuhan, penawar itu harus mampu menghasilkan simptom-simptom penyakit buatan di dalam tubuh manusia yang serupa dengan penyakit yang hendak dirawat. Berasaskan keserupaan ini, digandingkan dengan kekuatannya (yang lebih), barulah ia dapat menggantikan jangkitan tabii morbid tadi dan seterusnya mengetepikan pengaruh penyakit ke atas tenaga hayat. Ini terbukti benar kerana penyakit sedia ada itu tidak boleh disembuhkan sama ada secara fitrah (Nature) maupun ubat-ubatan selagi ia tidak mampu menghasilkan keadaan morbid yang serupa di dalam tubuh yang sihat.”

Terdapat sedikit tambahan dan perubahan ayat dalam edisi ke 6 para 34.

 

§ 35

“Bagi membuktikan kenyataan ini, kita lihat ilustrasi tiga kes yang berbeza sepertimana yang biasa berlaku apabila dua penyakit tabii yang tidak serupa bertembung dalam tubuh seseorang. Iaitu seperti juga halnya bila rawatan perubatan yang biasa dibuat ke atas suatu penyakit dengan ubat alopati yang tidak sesuai, yang tidak mampu menghasilkan keadaan morbid buatan yang serupa dengan penyakit yang hendak disembuhkan. Di mana kita akan saksikan yang fitrah (Nature) itu sendiri tidak dapat membantu mengenepikan kehadiran penyakit lain yang tidak homeopati (bagi tujuan menyembuhkan), walaupun ianya cukup kuat.” 

Tiada dalam terjemahan Hering, tetapi Dudgeon menyebutkan: ...dan kalaupun didapati penggunaan ubat kuat yang diberikan secara bukan homeopati bagi tujuan menyembuhkan satu-satu penyakit, kejayaannya amat sedikit sekali. 

 

© HBI Health & Homoeopathy Centre ; Mohamed Hatta Abu Bakar, HMD 2016