Bahasa Malaysia / English

 

HBI Health & Homoeopathy Centre

KOLEKSI HIMPUNAN KARYA

Malaysia Homeopathy Cyber Library Dan Penerbitan Buku-Buku Homeopati HBI daripada 1997 hingga 2024

 

Promoting Homeopathy All Malaysia Over and Virtually.

FRONT PAGE

Mutiara Kata Homeopati

 Tafsiran Organon Perubatan

Prinsip-prinsip Pempreskripsian

Sinopsis Buku Terbitan HBI

Senarai Dan Harga

  Istimewa :

Terkini: Sumbangan kepada Institusi

Terjemahan Materia Medika Boericke (Projek Baru) 

 Daripada "e-Pengamal 2024": Kamus Homeopati (2009)

Organon Perubatan Homeopati (2017 Demo)

Panduan Praktikal Terapeutik Homeopati (2019 Demo)

   

 

KOLEKSI HOMEOLIBRARY.COM

Esei Wartawan 2022

Rencana/Artikel Prima

  Karya Homeopati Bahasa Melayu

(Tokoh Tempatan)

Rujukan Bahasa Inggeris (English)

 

Dubel Boericke (English)

Trio Kent (English)


Malaysia

Visit us at: www.drhatta.com

 

 

Mohamed Hatta Abu Bakar, HMD 1997-2024

 

Hakcipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluarulang mana-mana bahagian isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan apa carapun sebelum mendapat izin bertulis daripada penulis. Sebarang perundingan tertakluk kepada perkiraan royalti.

 

  Diterbitkan & Diedar oleh:

HBI Health & Homoeopathy Centre (Cawangan Kota Bharu)

2621 Jalan Hospital, 15200 Kota Bharu

Kelantan.