LAMAN UTAMA

 

Promoting Homeopathy All Malaysia Over and Virtually.

Terbitan Buku HBI - Tahun 2009

 KAMUS ISTILAH PERUBATAN HOMEOPATI

 

KANDUNGAN

 

  Klik mana-mana alfabet dalam kotak ini untuk masuk ke dalam laman kamus.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

 

 

 

Ini merupakan satu-satunya kamus istilah perubatan homeopati yang ada terdapat di Malaysia. Kelahiran kamus ini menggambarkan homeopati juga merupakan satu sains, satu ilmu akademik, satu lapangan yang berbeza seperti juga pelbagai ilmu akademik yang terdapat di pengajian tinggi. Banyak istilah-istilah yang digunapakai dalam homeopati tidak terdapat dalam kamus istilah biasa atau kamus istilah disiplin ilmu yang lain. Bukan sahaja banyak bahan-bahan remedinya asing dan ganjil daripada kamus istilah disiplin yang lain, bahkan istilah-istilah khusus seperti homeopati, alopati, similia, curentur, potentisation, dynamization, amelioration, aggravation, provings, law of minimum dose, infinitesimal dose, homoeopathic dosage, drug dose, crude dose, individualization, clinical provings, experiments dan beberapa lagi istilah memerlukan penerangan yang jelas dan tepat.

Keperluan ini bukan sahaja untuk pelajar-pelajar homeopati, pengamal, ahli akademik homeopati, malahan semua yang terlibat secara langsung atau tidak langsung apabila ingin menggunakan istilah ini dalam konteks ilmu perubatan homeopati maupun dalam konteks perbandingan disiplin. Bahkan bagi tujuan diskredit homeopatipun, mereka seharusnya memahami istilah yang digunakan. Jika tidak, penggunaannya secara tidak tepat hanya akan mengundang kritikan atau ejekan, atau boleh jadi menjadi bahan jenaka ilmuan homeopati.

Sesungguhnya buku ini sangat berguna, dan ia menempatkan kedudukan homeopati setaraf dengan disiplin ilmu yang lain daripada segi khazanah istilah. HBI dan konsultan HBI telah melihat jauh ke hadapan sebelum mengambil inisiatif mencari bahan dan mentelaah, memeriksa mengikut perincian kemampuan penulis, mengajak rakan homeopati untuk sama-sama menyemak, lalu akhirnya menerbitkannya.

Jika anda masih belum memilikinya...

~ Dapatkan segera daripada penerbit HBI Health & Homoeopathy Centre ~

Support Our mission "Promoting Homoeopathy All Malaysian Over & Virtually.."

 

   Justru kami hanya membuat sedikit sahaja perubahan di dalam web kamus ini, ia mungkin mengandungi antara 95-98% sahaja bahan berbanding bahan yang terdapat di dalam buku Kamus Istilah Perubatan Homeopati yang kam terbitkan pada 2009.

  

LAMAN UTAMA


Malaysia

Visit us at: www.drhatta.com

 

 

Mohamed Hatta Abu Bakar, HMD 1997-2020

 

Hakcipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluarulang mana-mana bahagian isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan apa carapun sebelum mendapat izin bertulis daripada penulis. Sebarang perundingan tertakluk kepada perkiraan royalti.

 

  Diterbitkan & Diedar oleh:

HBI Health & Homoeopathy Centre (Cawangan Kota Bharu)

2621 Jalan Hospital, 15200 Kota Bharu

Kelantan.