Muka Depan

Penghargaan

Pendahuluan

Penyusun

Rujukan

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

 

 

 

 

 

 

 

PENGHARGAAN

 

Sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. (H) Anis Fatmawati Bt. Che Ahmad kerana sudi meneliti dan menyemak naskhah Kamus Istilah Perubatan Homeopati. Ini merupakan kali kedua saya memohon bantuan beliau menyemak buku yang ditulis supaya output dari penulisan saya, khususnya penyusunan kamus istilah ini benar-benar mantap dan memuaskan.

    Walaupun buku ini mungkin masih boleh ditambah di sana sini, tetapi setakat inilah kemampuan saya. Jika saya menangguhkan lagi bagi tujuan mengemaskinikan lagi naskhah ini, maka dikhuatiri lambatlah penerbitannya. Sedangkan kita amat memerlukan sebuah kamus khusus yang memasukkan banyak istilah-istilah perubatan homeopati bagi memandu masyarakat Malaysia terutama yang terlibat dalam arena perubatan homeopati.

    Semoga ini merupakan satu lagi buah tangan yang dapat saya sumbangkan kepada perkembangan Sistem Perubatan Homeopati di Malaysia.

    Akhir sekali, saya juga ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih untuk semua pelanggan HBI yang membantu memajukan produk homeopati keluaran HBI. Tanpa sokongan mereka semua, amat sukar bagi saya dan HBI Health & Homoeopathy Centre meneruskan perjuangan mengembangkan homeopati dalam gelanggangnya yang tersendiri.

 

Mohamed Hatta Abu Bakar, HMD.

Besut, Terengganu.